Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012

OKE Kraków przedstawia prezentację Małgorzaty Sośnickiej przygotowaną przez Zespół Języków Obcych Nowożytnych pt. "Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012"