Lekcja stereoizomerii - ściąga

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia prezentację przygotowaną przez dr Wojciecha Przybylskiego z V LO w Krakowie pt. "Stereoizomeria. Podstawowe definicje i pojęcia."

 

Zobacz też inne wykłady kategorii:

Stereoizomeria. Poradnik przedmaturalny cz.1.

Stereoizomeria. Poradnik przedmaturalny cz.2.

 

Stereoizomeria. Zadania maturalne.